คลีนิคสุขภาพเสมือนจริง
Virtual Healthcare Platform
เปลี่ยนภาษาพูดเป็นภาษาแพทย์
เพื่อการแพทย์ การบริการสุขภาพ ยุคดิจิตอล